Integritet

Det är en självklarhet för oss att Delege används av praktiker och allmänhet som värdesätter ett starkt integritets- och sekretesskydd i samband med användning av rättsdatabaser. Här beskriver vi vårt integritetsarbete i praktiken.

Insamling av uppgifter

När du använder Delege samlas begränsade uppgifter in om sökhistorik, besöksstatistik och beteendemönster. Informationen aggregeras utifrån parametrar med begränsad kopplade till dig som enskild användare. Detta innebär att vi i princip inte behandlar några uppgifter som är möjliga att hänföra direkt till dig som person.

Vi kan komma att ta emot uppgifter om dig om du kontaktar oss och i samband därmed lämnar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Användning av uppgifter

Den aggregerade statistik vi samlar in använder vi för att förbättra Delege genom att t.ex. identifera buggar och anpassa sökalgoritmer för att förbättra sökresultat. Vi använder även informationen för att kartlägga vilka sidor som är mer populära än andra för att på så sätt förlägga resurser till säkerställandet av att just dessa sidor håller hög kvalitet.

Väljer du att kontakta oss och i samband därmed uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter kommer vi att samla in och spara dessa i den utsträckning det behövs för att hantera ditt ärende.

Vi använder vissa externa tekniska tjänsteleverantörer för hosting, besöksstatistik och söktjänster. Vi lämnar emellertid inte ut någon information om användningen av Delege till annan för andra ändamål än de ovanstående.