Lagboken på nätet

Delege är en digital lagbok som innehåller svenska lagar, förordningar och andra författningar.

Tjänsten smyglanserades i april 2019 men är under pågående utveckling. Vi publicerar successivt mer material och det kan inledningsvis förekomma fel och buggar i funktioner och innehåll. Stöter du på något som ser märkligt ut får du gärna höra av dig!

Allmänhetens tillgång till de lagar som styr samhället är en grundläggande demokratisk fråga. Vår uppfattning är att vi i Sverige har legat på efterkälken. Vi vill därför bygga en tjänst som är tillgänglig, innehållsrik och av hög kvalitet.

Delege drivs av jurister som brinner för användandet av tekniska hjälpmedel för att utveckla och underlätta tillämpningen av juridiken.

Läs mer