Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS 2020:741
Ändringsförfattning