Förordning om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

SFS 2020:733
Ändringsförfattning
Samling
Svensk författningsamling
Typ
Förordning
Referens
SFS 2020:733
Publicerad/kungjord
17 juli 2020
Originaldokument
Ladda ner (PDF)
Källa
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020733.html
Senast hämtad 13 augusti 2020