Förordning om ändring i förordningen (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS 2020:731
Ändringsförfattning