Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS 2020:718
Ändringsförfattning
Samling
Svensk författningsamling
Typ
Förordning
Referens
SFS 2020:718
Publicerad/kungjord
3 juli 2020
Originaldokument
Ladda ner (PDF)
Källa
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020718.html
Senast hämtad 13 augusti 2020