Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS 2020:717
Ändringsförfattning