Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

Gällande
SFS 2020:714
Grundförfattning