Förordning om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

SFS 2020:677
Ändringsförfattning