Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS 2020:675
Ändringsförfattning
Publicerad/kungjord den 30 juni 2020