Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS 2020:675
Ändringsförfattning
Samling
Svensk författningsamling
Typ
Lag
Referens
SFS 2020:675
Publicerad/kungjord
30 juni 2020
Originaldokument
Ladda ner (PDF)
Källa
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020675.html
Senast hämtad 6 augusti 2020