Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

SFS 2020:669
Ändringsförfattning