25 juni 2020 v2.0.3

🌟 Propositioner (från modern tid…) finns nu sökbara – vi indexerar dem för fullt, så samlingen byggs på successivt.

🐞 Buggfixar och förbättringar:

 • Fixat ett fel som innebar att ändringsförfattningar inte alltid visades i kronologisk ordning under Historik för en Grundförfattning.
 • Ytterligare tweaks på vår sökmotor.
 • Förbättrad identifierad av författningar i SFS som inte är lagar eller förordningar.

11 juni 2020 v2.0.2

🌟 Ändringshistorik – nu presenteras historik för grundförfattningar i SFS. Vi jobbar fortfarande med att ladda in allt innehåll, så det kan ta en tid innan historiken är komplett, så håll till godo!

Ny sida för historik

🌟 Ny design av SFS-sida – bättre översikt på sidan för författningar i SFS samt undermeny där man kan bläddra bland författningstexten, historik (om tillgänglig) och detaljer.

Ny design SFS

🐞 Buggfixar och förbättringar:

 • Tydligare angivelse av om en författning är en grundförfattning eller ändringsförfattning.
 • Ännu fler direktlänkade orginalförfattningar i PDF.
 • Sökmotorn lite smartare – viktar lagar tyngre än förordningar.

5 juni 2020 v2.0.1

🐞 Buggfixar och förbättringar:

 • Åtgärdad felrendering av vissa upphör/träder-i-kraft-noter i lagtext
 • Länkade original-PDF:er för ett stort antal lagar
 • Förbättrad pagination i sökresultat

🕰️ Nu kan man välja om upphävda författningar ska visas eller inte visas i sökresultaten. Upphävda sökresultat

1 juni 2020 v2.0.0

Efter ett år av testning, bearbetning och förfining av tekniken nylanserar vi nu Delege. 🎉

För att kunna göra plats för ännu bättre funktioner inom kort har vi behövt rationalisera bort vissa delar som funnits tidigare, bl.a. konsoliderade versioner av Finansinspektionens föreskrifter. Men misströsta inte – de kommer snart återkomma i ännnu bättre skepnad!

De största förändringarna har gjorts under huven. Bland nyheter finns följande:

 • Ännu snabbare rendering av författningstext.
 • Riktig fulltext-sökning, d.v.s. det är möjligt att söka inte bara på titel, utan även på alla annan text som finns i författningar.
 • ”Menade du inte”-funktion för sökningen.
 • Möjlighet att kopiera författningens titel genom en knapptryckning! (Se knapp under titeln.)
 • Ännu mer responsiv layout, så att det är lättare att använda tjänsten på mindre skärmar.
 • Stöd för såväl grundförfattningar som ändringsförfattningar – de senare läggs till successivt är ännu inte kompletta.
 • Tydligare indikering av om en författning är gällande eller inte (eller om den upphör inom kort).